O FIRMIE

USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

USŁUGI DLA PRZEMYSŁU

USŁUGI KONTROLNO -
POMIAROWE

PRZYJAZNE LINKI

 

 

 

 

 


USŁUGI KONTROLNO-POMIAROWE    


Firma świadczy usługi w zakresie kontrolno-pomiarowym urządzeń
oraz instalacji elektrycznych. Wiarygodność wyników pomiarów jest zapewniona przez zastosowanie wyłącznie profesjonalnego sprzętu pomiarowego, podlegającego wzorcowaniu wg. wymagań przepisów prawnych co 13 miesięcy.

Pomiary wykonywane są przez osoby posiadające wymagane świadectwa kwalifikacyjne.

Gwarantujemy wykonanie kompleksowych badań parametrów instalacji elektrycznych przewidzianych normą PN/IEC 61557

Szczegółowy zakres usług pomiarowych:

- pomiary parametrów pętli zwarcia (z wyłącznikami RCD oraz bez)
- badanie wyłączników różnicowoprądowych typu
AC, A i B
-
pomiary rezystancji izolacji
- pomiary rezystancji uziemienia
- niskonapięciowe pomiary rezystancji, połączeń ochronnych
  i wyrównawczych
- pomiary mocy czynnej, biernej i pozornej
- pomiary napięć i prądów AC oraz DC do 1000A
- sprawdzanie kolejności faz

Wojciech Piosik
64-232 Tuchorza 61
tel: 068 384 18 22
kom: 609 676 545
w_piosik@op.pl

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG
tel: 068 384 18 22     kom: 609 676 545

 


 

projekt strony Wiesław Matysik
 www.matysik.siedlec.com
www.kultura.siedlec.com
www.foto-graf.pl